Ch = p.prof. Viktor Chrištof - zeměpis
= p.prof. Michal Hrdlička - dějepis
Hn = pí.prof. Zuzana Hnyková - chemie
= p.prof. Vít Růžička - biologie
So = pí.prof. Marie Souchová - matika
Ro = pí.prof. Marie Roubíčková - čeština
Vh = pí.prof. Miloslava Vohlídalová - fyzika
Jr = pí.prof. Jana Jirušová - výtvarka
pr. = praktikant(ka)
tř. = třída